niedziela, 23 sierpnia 2015

toile under my feet

To match my toile armchair I re-upcholstered my old footstool.

*

Do pary dla mojego fotela, obiłam w toile stary podnóżek.My biggest crochet rug (150cm diameter)

*
Mój największy szydełkowy dywanik (150cm średnicy)
 

before / przed


czwartek, 6 sierpnia 2015

XL

Do you remember my crochet Lego man (click)?
I made him a friend
XL
friend :)

*

Pamiętacie mojego szydełkowego ludzika Lego (klik)?
Dorobiłam mu kolegę
XL
kolegę :)

ps
Marek I hope you're well! ;)

poniedziałek, 1 czerwca 2015

more TOILE DE JOUY

You know I like blue...
and you know I love toile de jouy!

*

Wiecie, że lubię niebieski...
i wiecie, że kocham toile de jouy!


My friend helped me a little (especially with zips) and the rest was made by me.
It is very unprofessional but I'm very proud of myself:)

*

Koleżanka pomogła mi nieco (szczególnie przy wszyciu zamków) a reszta to już moja praca.
Jest bardzo nieprofesjonalny ale i tak jestem bardzo dumna z siebie:)poniedziałek, 25 maja 2015

cushions

Today mix of crochet and toile de jouy cushions.
I used old pillow folded in half to make this bolster cushion. Great recycling idea!

*

Dzisiaj mix poduch szydełkowych i toile de jouy.
Do zrobienia wałka wykorzystałam starą poduszkę złożoną na pół. Świetny pomysł na recykling!

I showed my Scottie dog cushion here but the round cushions are new.
A lot of work to do this rouffled cushion but it is worth every shitch.
Crochet blanked showed here.

*

Poduchę pieska pokazywałam już tu ale okrągłe są nowe.
Zrobienie tej z falbankami jest bardzo pracochłonne ale jest tego warta.
Szydełkowy kocyk pokazywałam tutaj.Another little crochet rug.

*

Kolejny szydełkowy dywanik.Very simple blue cushion cover for our guest bedroom.
Just the buttons are very decorative.

*

Prosta niebieska poszewka do sypialni gościnnej.
Tylko guziki są bardzo dekoracyjne.


sobota, 16 maja 2015

lalylala

My first lalylala.
50cm tall 
Thank you Jowi!


*

Moja pierwsza lalka z serii lalylala.
wysokość 50cm 
Dziękuję Jowi!niedziela, 26 kwietnia 2015

Master bedroom in the mirror

The sunset was so nice so I took some photos of our master bedroom -
in the mirrors :)

*

Kilka zdjęć naszej sypialni w promieniach zachodzącego słońca - 
w odbiciu w lustrach :)
My dream come true!
Toile de jouy wallpaper!

*

Spełniło się moje marzenie!
Tapeta ze wzorem toile de jouy!

Little garland I made as a window decoration.

*

Żeby udekorować okno, uszyłam płócienną girlandę.


poniedziałek, 20 kwietnia 2015

5 months

A very shy HI :)

Exactly 5 months today since I published my last post.
I've got plenty to show you but today lets start with
Crochet Lego Man
for my great Lego fan :)

*

Bardzo nieśmiałe Hej :)

Dokładnie 5 miesięcy temu opublikowałam ostatniego posta.
Mam sporo rzeczy do pokazania ale zacznijmy od
Szydełkowego Ludzika Lego
dla mojego wielkiego fana Lego :)


czwartek, 20 listopada 2014

My Dog!

I have a dog!!!!

Scottish terrier 
:)
It's pink, has a bow and little tattoo on the back.
:)

*

Mam pieska!!!!

Teriera szkockiego
:)
Jest różowy, ma kokardkę i tatuaż na pupie.
:)
środa, 29 października 2014

Circle crochet rug

Another one!
(sorry I can't stop making them)
Round crochet rug.
100% cotton

*

Kolejny!
(nie mogę przestać ich robić)
Okrągły szydełkowy dywanik.
100% bawełna

 

środa, 15 października 2014

New cover for my hot water bottle

My hot water bottle needed a new cover.
Old one was 4 years old (you can see it here) and just needed to be changed.

This time I chose grey and white.

*

Mój termofor potrzebował nowego ubranka.
Poprzednie miało już 4 lata (możecie je zobaczyć tutaj) i musiało być zmienione.

Tym razem szarość i biel.
~ ~ ~
 
 I want to show you my first ever wedding cake I baked for a friend.
It is a new trend in wedding cakes and this not totally covered in icing or cream cake is called 'half naked' :)

*

Chcę się Wam pochwalić moim pierwszym w życiu tortem weselnym jaki upiekłam dla koleżanki.
Tort, który nie jest w całości pokryty lukrem ani kremem nazywa się z angielskiego 'half naked' (w połowie goły) :)