niedziela, 29 stycznia 2012

Introducing a Romantic Mood

Good Sunday!
It's almost the end of January. St Valentine's day is coming soon so why don't prepare and in order to be in the right mood, surround with everything what is romantic and sweet?

*

Dobrej niedzieli!
Już prawie koniec stycznia. Walentynki już wkrótce więc czemu nie zacząć przygotowań i by być w odpowiednim nastroju, otaczać się wszystkim co romantyczne i słodkie?
Can you see this beautiful patterns on that jug (up) and plate (down)? I love them!
And on the plate is chocolate muffin with strawberry cream and glazed cherry on the top...mmm...delicious:)
(home made of course:)

*

Widzicie te śliczne wzorki na dzbanku (na górze) i talerzu (na dole)? I love them!
A na talerzu jest czekoladowa muffinka z kremem truskawkowym i glazurowaną wisienką jako kropka nad i...mmm...przepyszne:)
(domowej roboty oczywiście:)Stay in the romantic mood!!!

*

Pozostańcie w romantycznym nastroju!!!

czwartek, 26 stycznia 2012

Inspirations part 1

Today is grey and cold day and I have a cold:( Not nice.
But I want to share with you some inspirations from the book called 'Pale & Interesting'.
The best is that I found it in a library so I don't have to buy it:)

*

Dzisiaj jest szary i zimny dzień a ja jestem przeziębiona:( Nic miłego.
Ale chcę się z Wami podzielić paroma inspiracjami z książki 'Pale & Interesting'.
Najlepsze jest to, że znalazłam ją w bibliotece więc nie muszę jej kupować:)
Would you like some more? Just let me know.

*

Chcecie więcej? Dajcie mi znać.

**

poniedziałek, 23 stycznia 2012

Spontaneously and under the Inspiration

Hello everybody! How are you?
Another week just started but I hope you had a great weekend.

*

Witam wszystkich! Jak się macie?
Kolejny tydzień się zaczął ale mam nadzieję, że mieliście udany weekend.

**

Today I want to show you the results of a very spontaneous exchange with Pinel from Moje Młynki blog.
She offered this beautiful shabby chic box in place of kitchen apron. The only criteria was - it has to have a lace.
So probably you guess which apron I showed you last time was made for Magda:)

*

Dzisiaj chcę Wam pokazać wyniki bardzo spontanicznej wymianki z Pinel z bloga Moje Młynki.
Zaoferowała tą śliczną skrzyneczkę shabby chic w zamian za fartuszek kuchenny. Jedynym kryterium było to, że musiał mieć koronkę.
Więc prawdopodobnie domyślacie się, który fartuszek z pokazanych ostatnio był zrobiony dla Magdy:)
Pinel, thank you so much!!!

*

Pinel, bardzo Ci dziękuję!!!


~~~

Under inspiration, another two kitchen aprons appeared.
This time in vintage style, simple and very unisex.
Great for cooking together for example Valentine's dinner - don't you thing so?

*

Pod natchnieniem powstały kolejne dwa fartuchy.
Tym razem w stylu vintage, proste i bardzo unisex.
Super do wspólnego gotowania np valentynkowej kolacji - nie uważacie?
Take care and have a nice week!

*

Trzymajcie się i życzę dobrego tygodnia!

poniedziałek, 16 stycznia 2012

Kitchen Fashion

Hello on Monday:)
What do you say for delicious halva cookies to start nicely this week?
That's the recipe:

HALVA COOKIES
  • 3 cups of flower
  • 1 cup of sugar
  • 1 cup of tihini
  • 2 teaspoon of baking powder
  • 200g soft butter
Mix together all the ingredients. Make nut shaped balls and flatten them slightly. Place on baking tin lined with baking paper. 
Bake about 12-15 minutes in 180 Celsius.

Straight after taking out of the oven, cookies are very soft. Wait a few minutes before transfer to cooling rag.
ENJOY!

*

Cześć w poniedziałek:)
Co powiecie na pyszne ciasteczka chałwowe na miłe rozpoczęcie tygodnia?
Oto przepis:

CIASTECZKA CHAŁWOWE

  • 3 szklanki mąki
  • 1 szklanka cukru
  • 1 szklanka tahiny (pasta sezamowa)
  • 2 łyżeczki proszku do pieczenia
  • 200g miękkiego masła

Ze wszystkich składników wyrobić ciasto. Fromować kulki wielkości orzecha i spłaszczyć nieco. Ułożyć na wyłożonej papierem do pieczenia blaszce.
Piec ok 12-15 minut w 180 stopniach Celsjusza.

Zaraz po wyjęciu z piekarnika ciastka są bardzo miękkie. Trzeba poczekać kilka minut przed przełożeniem na kratkę.
SMACZNEGO!


Of course a  nice kitchen apron is needed before any work in kitchen will start:)

*

Oczywiście zanim zacznie się jakakolwiek praca w kuchni, potrzebny jest ładny fartuszek:)


~~~

That's my latest crochet doily.
Tiny 3 x 3 cm.
Guess, who is it for?

*

To moja ostatnia serwetka szydełkowa.
Maleńkie 3 x 3 cm.
Zgadnijcie dla kogo jest?


Thank you so much for so many nice words about my ukulele:)

*

Dziękuję za wszystkie miłe słowa na temat moich ukulele:)

środa, 11 stycznia 2012

MUSIC time!

Hi all!
Do you like music? I do and my boys too.
Now, we can not only listen but we can make music:)
All together (although some of us quietly).
*

Hej wszystkim!
Lubicie muzykę? Ja tak i moi chłopcy też.
Teraz możemy nie tylko jej słuchać ale też grać:)
Wszyscy razem (choć niektórzy po cichu).


I know, these ukulele are not perfect but kids love them.
They can pretend they play with me and when tired, just cuddle and sleep on it.
 
*
 
Wiem, że te ukulele nie są doskonałe, ale dzieci je kochają.
Mogą udawać, że grają ze mną a jak się zmęczą, po prostu przytulić się i spać na nich.
***

My friend send me little present.
Look at these pretty jar cap huts (not sure if that's the correct name).
Thank you Madzia:)

*

Moja przyjaciółka przysłała mi prezencik.
Spójrzcie na te śliczne kapturki na słoiki.
Dzięki Madzia:)


Bye now!  *  Na razie! Pa!

piątek, 6 stycznia 2012

SIGNS

Hello in 2012!
Changes, changes, changes - as you can see. 
Different blog layout (still under construction) and I decided to write in English from now on. 


*

Cześć w 2012!
Jak widzicie - zmiany, zmiany, zmiany.
Inne ustawienia bloga (prace nad tym ciągle trwają) i zdecydowałam się pisać również po angielsku. And so I have them!!!
Shabby chic/retro signs, exactly as I wanted.

*

Wreszcie je mam!!!
Shabby chic/retro tabliczki, dokładnie takie, jakie chciałam.If somebody is interested, I have two 'HOT BATHS' signs for sale!
(size 18 x 18 cm)
*

Dla zainteresowanych, mam dwie tabliczki 'HOT BATHS' na sprzedaż!
(wymiary 18 x18 cm)

~

And my latest found, two absolutely gorgeous kitchen teaspoon hooks (from Laura Ashley btw:)

*

I moje ostatnie znalezisko, dwa prześliczne kuchenne wieszaczki łyżeczki (od Laura Ashley tak na marginesie:)


It's Friday, so have a nice weekend everybody!

*

Dziś piątek, więc udanego weekendu wszystkim życzę!